RESMİ KURUMLAR
BOLU DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRLÜĞÜ

DENETİMLİ SERBESTLİK NEDİR?

Resmi Gazetenin 20/07/2005 tarihli ve 25881 sayısında yürürlüğe giren ve 5402 sayılı denetimli serbestlik ve yardım merkezleri ile koruma kurulları kanunu ifade etmektedir. Denetimli serbestlik kısa süreli hapis cezalarına alternatif olarak ortaya çıkmış olup insan onuruna saygı kapsamında belli bir düzen içinde yapılacak gerekli çalışmalarla sanık/şüpheli ve hükümlüleri topluma kazandırmayı amaçlamaktadır. Denetimli serbestlik uygulaması sanık şüpheli ve hükümlüleri toplum içinde izleyerek, infazını yerine getirmekte; kişinin toplumdan tecrit edilmesini önlemekte, suçlu potansiyele sahip yeni kişilerin toplum içinde meydana gelmesini engellemektedir.

TEMEL İLKELERİMİZ:

- İnsan onuruna saygı
- Tarafsızlık
- Dürüstlük
- Gizlilik 

TEMEL FELSEFEMİZ:

- Güvenli bir toplum oluşturmak.

TEMEL AMAÇLARIMIZ:

- Hükümlünün ıslah edilerek yeniden topluma kazandırmak.
- Toplumu korumak .
- Topluma ve mağdura verilen zararları onarmak.

DENETİMLİ SERBESTLİKTE NE TÜR TEDBİRLER UYGULANIR ?

ADLİ KONTROL: Kişinin suç olayına karışması neticesinde dava açılıncaya veya mahkemesinin sonuçlanıncaya kadar geçen sürede uygulanan tedbirdir. 

AMAÇ: Suçtan zarar gören (gerçek/tüzel) kişilerin mağdur olmamasını ve soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için uygulanan tedbirlerdir.

BAŞLICA KARARLAR : 

- Yurtdışına çıkamama
- İmza yükümlülüğü
- Taşıtları kullanmama ve ehliyetinin alınması
- Belirlenen çevre sınırlarının dışına çıkmama 

EĞİTİM TEDBİRİ: 5237 s kanunun 50. m 1/c bendini, 51. m.4/c bendini, 51. m.4/a bendini, 5275 s.kanunun107.m. 8 fıkrası ile 5271 s. kanunun 231 . m. 8/a bendini kapsamaktadır.

AMAÇ: “Eğitim insanı geleceğe taşıyan önemli bir adımdır.” , “Eğitimli insan geleceğe daha güvenle bakar.” Düşüncesiyle yola çıkan Denetimli Serbestlik sanık/şüpheli ve hükümlünün topluma kazanılmasını amaçlamaktadır.

TEDAVİ TEDBİRİ: 

5237 s. Kanunun 191. m. gereğince uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi hakkında verilen tedbirdir. Bu tedbir kişinin toplum içinde sağlıklı bir birey olarak yaşamasını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda kişinin bütün tedavi masraflarını devlet karşılamakta olup; kişinin ihtiyaç duyduğu her türlü desteği denetimli serbestlik şubeleri aracılığıyla bireylere sunmaktadır. 

ÇALIŞMA TEDBİRİ: 

Bu tedbir ile kişinin çalışma hayatına uyum sağlaması ya da bir meslek sahibi yapılması, kişinin suçtan uzak durması, kendine olan öz güvenini kazanması ve bu suretle kişinin toplumla bütünleşmesi amaçlanmaktadır. 

KORUMA KURULLARI:

Denetimli serbestlik ve yardım hizmetlerinin diğer önemli bir hizmet alanını da koruma kurulları aracılığı ile eski hükümlüleri yeniden topluma kazandırmak, suçtan zarar gören kişilerin suç nedeniyle karşılaştıkları sosyo–ekonomik sorunların çözümüne yardımcı olmak ve gerekle toplumsal kaynakları devreye sokarak toplumla bütünleşmesine olanak tanımaktır.

AMAÇLARI:

- Kamu güvenliğinin sağlanmasına hizmet etmek.
- Mağdura verilen zararı giderilmesinde yardımcı olmak.
- Hükümlülerin tekrar suç işlemelerini önlemek.
- Hükümlülerin toplum içinde uyum sağlamalarında gerekli görülen her türlü yardımda bulunmak suretiyle topluma kazanmak.

KORUMA KURULLARININ BAŞLICA GÖREVLERİ:

- Suçtan zarar gören kişilerin sosyal ve ekonomik sorunlarının giderilmesinde ve ihtiyaç duyacağı her türlü psiko-sosyal yardım konusunda destek olmak.
- Ceza infaz kurumundan salıverilen hükümlülerin iş ve meslek sahibi olabilmeleri konusunda kurslar düzenlemek.
- Ceza infaz kurumundan salıverilen hükümlülerin iş ve meslek bulmaları konusunda yardımcı olmak.

KORUMA KURULLARI KİMLERDEN OLUŞUR ?

Koruma kurulları; adalet komisyonunun bulunduğu yerlerde Cumhuriyet başsavcısının veya görevlendireceği Cumhuriyet başsavcı vekili ya da Cumhuriyet savcısının başkanlığında; baro temsilcisi, belediye başkanı veya görevlendireceği yardımcısı, Cumhuriyet başsavcısı tarafından belirlenecek bir ceza infaz kurumu müdürü, denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürü, milli eğitim müdürü, sosyal hizmetler müdürü, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı temsilcisi, teşkilatı bulunan yerlerde Türkiye İş Kurumu müdürü, Ziraat ve Halk Bankası müdürleri, varsa ticaret ve sanayi odaları, ziraat odaları, borsalar, esnaf ve sanatkârlar birliği yöneticileri ile varsa kamuya ait fabrikalar ile istekleri halinde o yerde şubesi bulunan kamuya yararlı dernek veya vakıflar ve özel bankaların yönetici seviyesindeki temsilcilerinden Cumhuriyet başsavcısı tarafından uygun görülenlerin katılımı ile oluşur.

İLETİŞİM BİLGİLERİ :

DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRLÜĞÜ


Adres : Borazanlar Mh. Hürriyet Cd. No:86
Merkez / BOLU

Telefon : (0374) 212 80 71

Faks : (0374) 217 53 59

 

 

 

 

SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Bolu Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2018 Tüm Hakları Saklıdır. →Bolu Adliyesi←